Styrelse

Ordförande Kent Falck 073 3331285
Ledamöter/ v ordf. Curt Åkesson 073-4022415
Sekreterare Ingvar Javér 070-8100829
Patrik Hultman 070-6257555
Els-Marie Ragnar  076-0242453
Niklas Hedlund  0708-752691
Kassör Anders Augustsson 0702 586185
Fredrik Augustsson  0703 209893
Peter Rost  0703 0952092
Suppleant Marcus Lindström
Anders Cronwall 070-3444963
Revisorer Gunnar Wällersten  031-186160
 Marcus Åkesson  070-9349872
Revisorssuppleant Örjan Ström  0708 864202

 

 

 

Backa,Bro,Bräcke,Röd,Långeland,Stensbo och Hälleviksstrand