Status nu 2018-06-01 Rapport av Arne Mörk

Hej
Lite info
Vi har ca 30 arbetsdagar med grävning kvar i centrala Hälleviksstrand beräknat på ett grävlag. Vi har noden på plats och kommer att få elanslutningen inkopplad där i början av nästa vecka. Grävning fram till noden skulle varit klar i går men det var lite berg i TRV vägen men vi tror att det blir klart denna vecka. I början av nästa vecka kommer vi att börja blåsa fiber i de delar av Hällevik som är grävt samt matningen till noden och veckan efter så kommer vi att börja svetsa det är ca 100 kunder i denna etappen som vi hoppas kunna tända upp någon gång i månadsskiftet juni juli. Sedan så kommer vi att tända kunder efterhand. Grävningen av stamledningen pågår för fullt och är nu framme i Edshultshall vi kommer att fortsätta med den så länge som trafiksituationen tillåter för att sedan fortsätta efter semestrarna. Grävningen i samhällena söderut kommer att påbörjas när vi är klara inne i Hällevik. Vi kommer att öka på med fler grävlag för grävningen i tätorterna. Om det är något mer du undrar över så får du gärna höra av dig.

Med vänliga hälsningar

Arne Mörk
Strategisk projektsamordnare – Väst