Välkommen till Hällevikfiberförening

vintersjöbodar

2018-07-11

Protokoll från årsmötet. (Länk)

Årsmötesprotokoll 2018

2018-06-29

Arne Mörk från I/P only meddelar att ytterligare hundra fasigheter är uppkopplade. (Hälleviksstrand).

Spänningssätt Er utrustning hemma så att funktionskontroll kan utföras.  Skall  göras innan.

WAN

2018-06-25

Svetsning av fiber i Hälleviksstrand

bilderfiber Video

2018-06-03

Länk

FINAL Årsmöte Hälleviksstrands fiberförening 2018-07-03

Årsmöte i Lokalen Hälleviksstrand 3 juni kl 15 (Påminnelse)

Hej
Lite info
Vi har ca 30 arbetsdagar med grävning kvar i centrala Hälleviksstrand beräknat på ett grävlag. Vi har noden på plats och kommer att få elanslutningen inkopplad där i början av nästa vecka. Grävning fram till noden skulle varit klar i går men det var lite berg i TRV vägen men vi tror att det blir klart denna vecka. I början av nästa vecka kommer vi att börja blåsa fiber i de delar av Hällevik som är grävt samt matningen till noden och veckan efter så kommer vi att börja svetsa det är ca 100 kunder i denna etappen som vi hoppas kunna tända upp någon gång i månadsskiftet juni juli. Sedan så kommer vi att tända kunder efterhand. Grävningen av stamledningen pågår för fullt och är nu framme i Edshultshall vi kommer att fortsätta med den så länge som trafiksituationen tillåter för att sedan fortsätta efter semestrarna. Grävningen i samhällena söderut kommer att påbörjas när vi är klara inne i Hällevik. Vi kommer att öka på med fler grävlag för grävningen i tätorterna. Om det är något mer du undrar över så får du gärna höra av dig.

Med vänliga hälsningar

Arne Mörk
Strategisk projektsamordnare – Väst
2018-05-24 Info från IP only om fiberdragning i centrala Hälleviksstrand.

Kontakt med Daniel Andersson Projektledare 0768354064 Viktigt är att kommentera dragningen innan den är gjord fysiskt, efteråt är det svårt att få rättelse!

1

2018-05-24  Nodhuset på plats grävning till huset klart i veckan , därefter fiberblåsning.  Niklas Kraft spakar maskinen nedan.

NK

2018-05-18  Info från IP-only

Välkommen på informationsmöte

Datum  Tisdagen 22 maj Lokalen Barrevik                                                 Vänster efter busshållplats Barrevik

Sittning 1 kl 17:00

Sittning 2 kl 19:00

2018-04-13  Info från IP-only

80 st upptända hushåll i norra delen.

När WAN lampan på media boxen lyser då är fibern klar. Sedan så kommer kunderna att bli kontaktade av IP-Only när det går att börja beställa tjänster och abonnemang.

Styrelsen får en del frågor om IP-onlys sortiment klista in i webläsaren och scrolla ned!!!                                                           http://www.ip-only.se/privat/bestall/#/         

Eller använd länken nedan.

Beställning av tjänst IP-only    

 

IP only

2018-04-11

Fiber upptänd för första kunderna i norra delen av området.. jippi

Årsmöte i Lokalen Hälleviksstrand 3 juni kl 15

2018-04-09

Länsstyrelsen avslog överklagandet för teknikboden på ängen i Hälleviksstrand. Nu närmar sig fibern samhället oxå.

2018-04-05

Hej fibervänner.

IP only planerar tända upp de första fiberanslutningarna under vecka 15, dvs nästa vecka med start i norr.

Bygglovet för nodstationen nere på lekplatsen har tyvärr gått i stå. Första bygglovet blev överklagande på från fastighetsägare i närområdet. Nytt bygglov ansöktes om från bynets sida men detta har också kommenterats då det ”förstör” lekplatsen. Samhällsföreningen har engagerat sig både vad gäller samhällsplanering och lekparksansvariga och sökt upp kommunen. Kommunen har tagit ställning och förordar första bygglovet. Då ärendet är överklagat av fastighetsägaren har det landat på Läns-styrelsen. Kommun har skriftligen igår vidtalat sin ställning att föredra första bygglovet. IP only  har uppvaktat länsstyrelsen för att snabba på ärendet vilket länsstyrelsen har lovat supportera.

Summa summarum: just nu har vi ingen fiber i Hälleviksstrand då vi ej kan uppföra nodstationen. Med stor sannolikhet kommer länsstyrelsen att stödja kommunens ståndpunkt. I och med det kan fastighetsägaren som överklagat ärendet överklaga ytterligare en gång mot Vänersborgs tingsrätt och miljödomstolen. Detta skulle innebära förseningar för vår fiber och möjliggöra upptändning först senare i höst i centrala Hälleviksstrand, förutsatt tingsrätt håller med både länsstyrelsen och kommunen. Se karta noden skall placeras i buskaget till vänster på bild.

 

Ripa

2018-03-23 Nedan saxat från IP/onlys info till styrelsen 22 mars.

Lite info om projektet.

Som ni säkert har märkt så har det gått på sparlåga under ett par veckor pga tjälen. Men nu har vi fått TRV tillstånden klara på vägen ut till Stocken som ska mata norra delen av projektet. Vi gräver färdigt där denna veckan så vi hoppas kunna börja blåsa fibern där till veckan. När det är klart så ska vi svetsa det sista, och svetsa in kablarna i noden. Hoppas att vi kan få tänt de första kunderna i början av April. När det gäller noden i Hällevik så har vi inte fått bygglovet ännu. Där fick är om dagen ta del av dom yttranden som kommit in och det verkade inte som någon överklagat så jag hoppas att bygglovet kommer snart. Eftersom stora delar av Hällevik är grävt så kommer det att gå ganska snabbt att tända upp flertalet kunder i Hällevik förhoppningsvis i maj. TRV var ute i går och tittade på sträckan ner till Mollösund och ville ha lite kompletteringar och dom skickade vi in i dag så jag hoppas att vi kan komma igång med stamledningen snarast och då kommer vi att sätta in flera grävlag på den sträckan. Sedan så kommer vi parallellt med stammen gräva med fastigheter för att tända kunder så fort som möjligt. Ska även försöka få ett utskick innan påsk. Det är viktigt att kunderna får info om att strömmen till mediaomvandlaren sitter i annars så får vi ingen kontakt och måste då åka ut och felsöka på kunder som är ok. Kan vi slippa det så får vi mer tid till att felsöka dom som det är något galet med.

Med vänliga hälsningar Arne Mörk /Strategisk projektsamordnadre -Väst
2017-10-28

IP onlys info om projektet framdrift.

Beträffande tidsplanen så är det svårt att planera detaljerat för hela området. Krasst sett kan vi säga att det som är klart idag är ner till Hälleviksstrand. Vi håller på för fullt med tomtschakt och kundinstallationer. Nedan är mer tidsplanen för det som ligger närmast. Det vi vet med säkerhet är att schakten måste vara klar ner till Sollids Camping innan årsskiftet.

Vi jobbar parallellt med TRV för att få våra ansökningar klara. I Mars skall vi vara framme i Mollösund med stammen.

Det jag gör kontinuerligt är att maximera antalet kunder som kan driftsättas allt eftersom schakt och kundinstallation löper på. Vi är nu i skedet att vi etablerar fiberblåsare och svetsare på plats.

Vi kommer att driftsätta de kunder som ligger norr om Hälleviksstrand och i princip tvärs med noden enligt bifogad bild innan årsskiftet.

171028

Tidsplan171028

 

2017-09-15

Inom närmaste veckorna kommer grävning och fräsning för nedläggning av kanalisation att påbörjas i  Hälleviksstrand.  Vägföreningen låter också meddela att man väntar med förbättring av vägar och gator i samhället tills kanalisationen är på plats.              IP only har givit Hälleviksstrands Främjande ett erbjudande om fri anslutning av fiber till ”Lokalen” mot att skylta upp sponsorn med hjälp av en skylt i eller på Lokalen. Detta som tack för allt stöd och hjälp som givits mellan det två föreningarna och IP only. (Möten hyresfritt etc).

 

2017-07-04

bygg

Kvällens möte med IP only och Elinsta var väldigt givande. Grävningen pågår i vårt område, det saknas enstaka markatal på vägen mellan Ellös och Hälleviksstrand. Nästa vecka (28) kommer den norska firman Tele2tal att ansluta till ”arbetsgänget” och börja göra hus anlutningar av kanalisation. Det betyder att man gör rör/slang färdigt på huset och man börjar med Långeland området. ”tättorten ” Hälleviksstrand kommer senare då man vill göra detta på ett smidigt sätt då det kommer att behövas fräsning  av asfalt/klamning på berg osv i  samhället. Mao dessa jobb kan vara störande speciellt för semesterfirande besökare. Elinsta har gjort detta i Bua området men nu har det gått så pass bra så ny  ökas resurserna  Tele2tal. IP only kommer att inom snart framtid maila ut mer info om detta.

2017-07-04

Ett litet klargörande vad som skrivs i Bohuslänen idag och angående Telias informationsmöte i Lokalen Hälleviksstrand för ett par veckor sedan. Att Telias informationsmöte bokades i Hälleviksstrand var ett misstag från Telia. //Orust som Orust hur svårt kan det vara. Men Orust är stort och nu råkade de då boka sitt möte i ett område som de inte har något fibernät i. IP

2017-06-18

Årsmöte 2017

Klicka på länken för att läsa om.

Årsmöte Hälleviksstrands fiberförening 2017-06-18

2017-06-15

Länk till val av tjänsteleverantör finns på sidan, Länkar.

2017-05-16

Välkomna till Orust,  Elinsta!!

HällevikFiber och IP only hälsar Er välkomna!

 

Grävgänget

Elinsta

Grävare

2017-0507

Nu kommer grävskoporna till vårt område under vecka 19.

!!Kallelse!!

Årsmöte i fiberföreningen 18 juni kl 18:00 i ”Lokalen” Hälleviksstrand.

2017-04-12

Hej,

Nu börjar vi bygga i området Kråksundsgap Hälleviksstrand. Här kommer mer information om fiberutbyggnaden och vad som händer härnäst. Merparten av byggnationen beräknas vara klart under 2017.

Faser i fiberutbyggnaden

 • Fas 1: Detaljprojektering, tillståndshantering och tecknande av markavtal. Detta innebär att projektgruppen kontaktar markägare för att få tillstånd att gå i deras mark för byggnation av fibernätet.
 • Fas 2: Utbyggnad av stamnätet. Utbyggnaden av stamnätet sker utanför/till ditt bostadsområde. Som kund kommer du förmodligen inte att märka av detta.
 • Fas 3: Utbyggnad av områdesnätet. I denna fas bygger vi ut nätet i din tätort samt installerar fiberskåp.
 • Fas 4: Utbyggnad av nätet i området. Vår byggentreprenör kommer att utföra byggnationen av fibernätet i ditt område. Du kommer förmodligen att märka av grävmaskiner och personal i området. För att befintliga kablar/ledningar under marken inte ska ta skada i samband med grävning, kommer dessa att markeras ut med hjälp av färg eller pinnar. Avseende regler för trafikanordningar samt återställning av markarbeten på allmänna ytor, följer vi gällande regelverk. Det kan förekomma störningar i framkomligheten under den här perioden, men vi hoppas att ni har överseende med detta.
 • Fas 5: Grävning och installation hos kund. När det närmar sig kommer vi att kontakta dig för att boka upp en tid för projektering av installation till din fastighet. Vid projekteringsmötet går ni gemensamt igenom hur grävningen på tomten kommer att gå till samt var fibermottagaren ska placeras inne i ditt hus. Tänk på att fibermottagaren ska placeras i närheten av ett eluttag och där fibern ansluts till huset. I priset för din fiberanslutning ingår grovåterställning (inte asfaltering/stenläggning) och vi gräver därför företrädesvis i grönytor. Vid särskilda önskemål angående grävning på din tomt, finns det möjlighet att diskutera detta på projekteringsmötet med entreprenören.
 • Fas 6: Återställning på allmän mark/ytor. Återställning av markarbeten på allmänna ytor i området samt slutbesiktning.

Har du frågor?

Vid frågor ta kontakt med vår kundservice på 0200-43 00 00 (vardagar 8:00-17:30) eller på mail kundservice@ip-only.se.

Håll dig uppdaterad på aktuella händelser på vår lokala hemsida www.vastragotaland.ip-only.se

Vänliga hälsningar,
IP-Only Västra Götaland

2017-04-03

Från vanligtvis välunderrättad källa meddelas det att troligtvis kommer grävmaskiner att börja gräva och plöja för fiber i  Hälleviksstrands samhälle ganska snart. Vi hoppas gatorna blir prydda med gula grävskopor under påsken. En anledning till att man börjar i H-strand är att markavtal hos enstaka markägare drar ut på tiden.    

2017-03-19

Nu är det flesta markavtalen skrivna med markägare och IP only.  Vi väntar med spänning på att första grävskopan dyker upp i vårt område.      

2011-01-22

Skicka inte in medlemsavgift för 2017.

Idag har styrelsen beslutat att ha årsmöte i juni datum meddelas när lokal är bokad.

Då intentionen är att lägga ner föreningen och återbetala insatser till medlemmarna i två steg, och med dagens syn på ekonomin/kassan så som det ser ut nu kan vi klara det utan tillskott av medlemsavgift 2017 mer om detta i juni.

Delar av styrelsen träffade i veckan IP only och diskuterade markavtal som är ute för underskrift, Det går trögt med detta steg, IP only borde få börja gräva i Mars för att vi skall få vårt efterlängtade fibernät.

IP only kommer att bygga kommunens stamnät enligt gjord upphandling.

 

 

2016-10-29  Infobrev som gått ut till medlemmar.

Hej medlem i Hälleviksstrands Fiber Förening.

 

Vi vill med detta brev informera om styrelsens och vår förenings resultat fördelat i följande områden:

 • Förmedla det arbete som styrelsen utfört under sista 12-månaders perioden
 • Delge en status var vi är just nu
 • Förklara en bild över framtiden

 

Året som gått sedan årsmötet hösten 2015

 • Ett av de första initiativ vi tog var att identifiera berörda markägare för en tidigare projekterad fiberdragning. Med hjälp av kartor, listor och dokumentation funnen på Orust Kommun identifierade vi ca 150st markägare. Viktigt att poängtera är att dessa markägare hoppas vi ser positivt på att skapa en infrastruktur och godkänner en förläggning av fiber på dess marker och fastigheter utan ersättningar. Att göra denna infrastruktur hänger mycket på att vi lyckas här och ber Er föra vår talan om Ni har kontakt med berörda markägare
 • Vår ansökan hos Jordbruksverket har uppdaterats ett otal gånger på Jordbruksverkets begäran. Ansökan ligger kvar och framtiden får visa om denna kan nyttjas på något sätt.
 • Olika ägaralternativ utreddes och styrelse fann det lämpligt att byta spår från att äga nätet själva till att låta en entreprenör projektera, bygga och förvalta nätet över tid. Med det följer att en förening ej behövs i framtiden med en styrelse i syfte att driva och förvalta nät och tjänster. Detta förmedlade vi på ett medlemsmöte i januari och beslut fattades att byta spår och så har skett.
 • Under anmälningstiden skyltade vi upp på respektive fastighet varje vecka för att marknadsföra oss. Det fungerade och vi är idag 800st privatpersoner anmälda inom Hälleviksstrand och Kråksund, plus företag och lägenheter, summa summarum ca 900st kunder.
 • Tillräckligt många för att det skulle bli ett enkelt byggbeslut att ta för IPOnly/Bynet strax före semestern som Ni förmodligen känner till.
 • Ett annat område vi arbetat med är att försöka få balans i ekonomin såsom föreslogs på medlemsmötet. Kostnaderna för föreningen över åren är i storleksordningen 150.000sek, varav den största utgiften har varit för en projektering under 2014. Denna kostnad förhandlade vi med Bynet om och slutade med att vi har fakturerat Bynet den kostnaden. Övriga historiska kostnader får täckas av medlemsavgifter, så även kalenderår 2017. I och med att de 75000sek åter finns på föreningens konto planerar vi starta återbetalning av tidigare insatser (5000sek). Dock sker utbetalning om 4700sek innan årets slut och i samband med detta regleras eventuella uteblivna medlemsavgifter. Under 2017 förväntar vi oss en full intäkt på samtliga medlemsavgifter och kan med det fullfölja återbetalning till fullo.
  • De fem största kostnaderna, av totalen på ca 150.000sek för föreningen genom åren:
   • 2015-05-19, Projektering, 75000sek (första förprojektering för att få en kostnadsuppskattning)
   • 2015-09-09, Arvode Formgren, 16042sek (Arvode)
   • 2015-08-03, RaLa Infra Tech A, 8375sek (förprojektering jämföra Empower mot RaLa)
   • 2014-09-18, Arvode Formgren, 6812sek (Arvode)
   • 2015-02-11, Hyra möteslokal, 2700sek (Lokalen Hälleviksstrand)

Status just nu

 • Föreningen har slutit ett avtal med Bynet/IPOnly och det roliga är att vi kan meddela att samtliga medlemmar vid avtalets ingång ingår i projekteringen, trots att vissa fastigheter ligger ensligt. Vi ser detta som en framgång!
 • De 75000kr som fakturerats Bynet/IPOnly har inkommit på vårt konto och vi kan därmed starta återbetalning av insatsen.
 • Projektering pågår för fullt och personal från Bynet besöker området så gott som varje vecka för att tillsammans med Ingvar Javer och Patrik Hultman på plats definiera projekteringen med kartor, fiberdragning mm. Samarbetet fungerar mycket väl.
 • Vi kan också meddela att även fiberföreningen i väst, dvs Tönsäng-Stocken-Slätterna som vi haft dialog med, kommer med största sannolikhet att välja samma leverantör vilket är positivt ur alla aspekter.
 • Även Orust Kommun medverkar i dialogen om projekteringen och kommer med stor sannolikhet att ”medverka” i form av samläggning av kommunens stamnät, även detta samarbete gynnar oss!
 • Det är enkelt att följa anmälda fastigheter, fiberdragning över mark, kopplingsstationer på följande länk: http://fiberkartan.se/2833

 

Vad händer härnäst

 • Markägarmöten planeras med start från Ellös. Ingvar och Patrik supporterar på bästa sätt från vår sida som avtalats med Bynet.
 • Som tidigare nämnts, återbetalning av insatsen kan börja – dock får den ske i steg. Anders A håller i detta.
 • Föreningen behöver existera under 2017 för att stötta och supportera projektering samt förbereda ett avslut på föreningen
 • Medlemsavgifter 2017 måste inkasseras för att få balans i ekonomin

När har vi fiber

I dagsläget finns ej en exakt tidplan men målet är att ha första uppkoppling innan sommaren med start från Ellös och sedan stegvis från Ellös-Bro-Backa-Bräcke-Röd-Stensbo-Hälleviksstrand- Boxvik, och sen följer utbyggnaden hela vägen ut till Mollösund och Mollön. Ett stort område att täcka men visst är det roligt att infrastrukturen nu kan förverkligas och även vi på landsbygden kan ta del av ett modernt bredband!

Ps. det känns bra nu i höststormarna, då det rycks i antenner, antennsladdar och paraboler, att vi de närmaste åren kan demontera ner dessa och kommunicera med hjälp av en nedgrävd fiber

Hälsningar från styrelsen i form av

Ingvar Javer

Patrik Hultman

Curt Åkesson

Elsmari Ragnar

Peter Rhost

Fredrik Allywood

Anders Augustsson

Vid tangentbordet

Kent Falck

 

 

2016-09-25

Idag har vi skrivit avtal med IP only.                                                                  Projektering pågår, tidsplan kommer att visas snart.

2016-09-12

Återbetaning insats /Frågor och svar.

2016-08-19

Styrelsens planerade möten i Hälleviksstrands Föreningslokal söndagar kl 16.  Aug 28/ Sep11/ Sep 25/ Okt 9/.

2016-08-19

Projektering startad i veckan som gick.

2016-07-15

Byggbeslut – nu går vi vidare med projektet!

Vi är glada att kunna meddela att intresset är mycket stort och att vi fått in många beställningar på fiberanslutning i ert område. Det betyder att vi nått tillräcklig anslutningsgrad för att påbörja utbyggnaden av fibernätet.

Sista beställningsdag – 17 augusti!

För att (alla) skall få möjlighet att komma med så sätter vi nu (ett) en sista beställningsdatum. Fram till dess (slopa så) är Ni garanterade det förmånliga priset – 19 900kr. Vi påbörjar nu detaljprojekteringen och därför är det viktigt att veta vilka kunder som vi skall förbereda fiber för. Efter denna datum blir priset betydligt dyrare och vi inte heller garantera en fiberuppkoppling.

Öppet hus den 6 augusti. Lokalen Barrevik 13:00- 15:00

I samband med basaren i Barrevik så kommer representanter från byNet/IP-Only och fiberföreningarna svara på frågor. Vi är där redan från klockan 13:00 (basaren börjar kl 15:00).

Beskrivning av byggprojektet

För att du som kund ska känna dig delaktig och trygg i utbyggnadsprocessen beskriver vi här de olika stegen i fiberutbyggnaden – från byggstart, som tar sin början i stamnätet, till installationen hos dig som kund. Ni kommer även bli informerade i god tid innan själva byggnationen påbörjas.

Utbygganden av fiber sker i fem utbyggnadsetapper, varje etapp föregås av kontakter med kommunen, noga planering kring förutsättningarna för en utbyggnad, tillståndsprocesser, samt intresse/beställningsbrev till de boende i ett område.

Utbyggnadsfaser – hela utbyggnadsprocessen tar 10-12 månader från byggstart:

Detaljprojektering, tillståndshantering & markavtalstecknande – den här punkten startar vi nu och innebär att projektgruppen kontaktar markägare för att få tillstånd att gå i deras mark för byggnation av fibernätet.

 1. Utbyggnad av fibernätet – är det vi kallar för ”byggstart”, denna del av utbyggnaden sker utanför ditt bostadsområde och tar sin utgångspunkt i stamnätet.
 2. Utbyggnad av områdesnätet, inklusive installationen av fiberskåp – när utbyggnaden av stamnätet är klart påbörjas utbyggnaden av områdesnätet. Kan ske i fler områden samtidigt i ett större geografiskt område.
 3. Utbyggnad av villaområdet – I denna fas bygger vi fibernätet i ditt villaområde. Det kan förekomma störningar i framkomligheten och du kommer förmodligen att märka av grävmaskiner och personal i området. Som kund kommer du att få mer information från IP-Onlys byggentreprenör som utför arbetet.
 4. Installation hos kunden – Det sista steget i utbyggnaden är den som sker hos dig som kund. Det handlar om installationen inne i din fastighet. Vi kommer att informera alla fastighetsägare som beställt fiberanslutning, i god tid innan byggnation påbörjas.
 5. Återställning på allmän mark/ytor. Återställning av markarbeten på allmänna ytor i området samt slutbesiktning.

Vänliga hälsningar

IP-Only Västra Götaland

E-post: kundservice@ip-only.se. Telefon: 0200-43 00 00 (vardagar 8.00 – 17.30).

2016-07-13

Byggbeslut taget av IP only !!! Hurra!!

2016-06-20

Nu börjar IP only att för söka få tag på och räkna in förtagsanslutningar samt flerfamiljsbostäder, samtidigt som man för en dialog med kommunen om stamnät. En liten kommentar när det gäller priset på anslutning i framtiden. – Priser som nämns i  dessa sammanhang är om det finns fiber i din närhet, finns det inte det så är det den faktiska kostnaden som gäller.

2016-06-20

Vi saxar från IP onlys mail som gått ut till anmälda fastighetsägare lördag 18/6. 

Bästa fibervän (skickas till alla som har registrerat sin anmälan för fiber )                                                                                                             Status: Vi närmar oss med stora steg tidpunken då vi tar ett byggbeslut. Det betyder att vi då går vidare med projektering och gör en närmare granskning av miljö.

Efter detta beslut kommer vi att göra ett utskick till alla hushåll och sedan stänga möjligheten att ansluta sig till det rimliga priset av 19 900kr.  

Så var med att skynda på beslutet, påverka grannar och vänner!

 

2016-05-30

Styrelsen ber sina medlemmar att skicka in medlemsavgiften 100kr för 2016.

2016-04-17

Styrelsens schemalagda möten 26/6 kl 17 i föreningslokalen Hälleviksstrand.  Stående agenda.

Rapporter /Ekonomi/ IP-only/ Orust Kommun/ Grannföreningarna/Markavtal / Arbetsfördelning/ Övriga frågor.

 

2016-04-14

Idag kan vi med glädje se våran anmälningfuntion fungera i IP-Only:s ”anmälningsmotor”.

Anmäl er!

Det kommer snart brevutskick från IP-Only med information till alla fastighetsägare i vårt område, inte bara nuvarande medlemmar.
Men redan nu går nu att teckna avtal om fibern direkt på nätet som lovat på årsmötet!

Anmäl Din fastighet. Klicka Länken.

Följ utvecklingen  Klicka Länken.

 

Årsmöte 2016-03-27

Stadgeändring genom förd. Lite förändringar i styrelsen. Det kändes som styrelsens förslag var väl mottaget /tack.

Se länk nedan vad som avhandlades

FINAL 16w12d4 Arsmote Halleviksstrands Fiberforening

 

2016-02-25

Idag har stora delar av styrelsen träffat Bynet/Ip only i Kungälv, Styrelsen har fått träffa Daniel som kommer att vara våra kontakt framåt. Vi fick se lite hur det kommer att gå till att anmäla sin fastighet för fiberanslutning genom en hemsideportal. Detta skall vara möjlig strax efter årsmötet som kommer att kallas till snart. (påskdagen 27/3 kl :15 i lokalen).                                                Bynet/Ip only kommer att skicka ut brev till alla fastighetägare i vårt område direkt efter vårt årsmöte med inbjudan för anmäla sig.        Då vi är upp i 260 anmälningar så börjar projekteringen och lite senare planeras grävning/blåsning etc. Förhoppningsvis har ett installerat driftsatt nät om ett år ungefär./Curt

2016-02-03 Idag har vi mottagit ett dokument, att underteckna en avsiktsförklaring, kanske är vi på väg mot fibernät.                          Bynet-IP only behöver ha 260 anslutningar i vårt område för att börja bygga. Vi hoppas att alla medlemmar nu anmäler sig till den nya organisationen. /Curt

2016-01-22   Vi rekommenderar IP Medlemsinfo, PDF klicka

2016-01-20

Arbetet fortsätter i föreningen, det har kommit upp nya alternativ som gör det möjligt att bygga utan att vänta på Jordbruksverkets bidrag, typ Stala modellen se deras hemsida. Mer info kommer!!

Styrelsen ber sina medlemmar att skicka in medlemsavgiften 100kr för 2016.

2015-10-15

Prövningarnas tid är inte över. Läs vad jag saxade från Jordbruksverket idag på fliken /Frågor och svar/.

2015-10-11

Vad pågår nu i föreningen?

Jordbruksverket skall börja behandla inkomna ansökningar 22 oktober, finjusteringar pågår och samtal med länsstyrelsen om vad myndigheterna önskar.

Stamnät skall upphandlas av kommunen, men med mina ord så går man ut och frågar på pris och sedan skall fiberföreningarna bygga stamnätet. (detta är inte riktigt klarlagt).

Vi kommer att göra en gemensam upphandling och håller på med förberedelser för en OPIC annonsering. Det handlar om offentlig upphandling och dess (kommuner/lagen) regelverk när det finns offentliga medel inblandat.  Googla för mer information.

Vi har tillsammans med de andra 7 föreningarna i närområdet kommit överens om att avvakta att bilda ”fiberföreningarnas förening” till vi har någon form av fiber på gång.

Vi kontrollerar var stamfibern skall gå och listar berörda fasighetsägare  för att senare skriva avtal med dessa.

Fornminnen kommer också att behandlas på samma sätt och där är det lantmäteriet som skall ha ett ord med i laget.

Just nu jobbas det inte direkt med att värva mer medlemmar, det beror på att styrelsen är ordenligt belastad . Vi jobbar inte heller på att ”jaga” in fastighetsavtal utan hoppas på att medlemmarna är vänliga nog att nu förse oss med dem.

Nya kartor ligger på  sidan ”verksamhetsområde”.

2015-09-23

Ny karta på verksamhetsområdet upplagd ersätter den från 3 sep 2015.

2015-09-21

Söndagen 13 sep hade den nya styrelsen sitt första möte och arbetsuppgifter delades upp . Se info vad det arbetas med nu i tidigare stycket. Fiberföreningarnas förening på Orust kanske kommer att bildas men det är oklart ännu, och framför allt inte prioriterat ännu.(Paraplyorganisation)

2015-09-07

Uppdaterade fastighetsavtal/medlemsansökan. På flik Bli medlem.

 

2015-09-06

Föreningsstämman idag mynnade ut i ny ordförande och en styrelse som är  fulltalig, för första gången i vår historia. Åter kommer strax med uppdateringar på namn och kontaktuppgifter. Valberedningen har gjort ett gediget jobb för att fylla upp styrelsen.Nu skall vi koncentrera oss på nätbygge och projektering, skriva markavtal ordna ledningsrätt, avsluta skrivning av fastighetsavtalen. Se vilka som behöver svartfiber.(Kommunen ägaren av TV masten) De sist nämnda borde kunna ge ett visst ekonomiskt till skott till kassan.

2015-08-13

Kallelse till Extra föreningsstämma i Hälleviksstrands Fiberförening ek för den 6 september kl 15:00  i Lokalen, Hälleviksstrand.

 

Bäste föreningsmedlem,

Föreningens ordinarie årsstämma hölls den 28 juni kl 1500 enligt föreningens stadgar och reglemente. Tyvärr kunde inte alla punkter i dagordningen avslutas. Kvar blev den betydelsefulla frågan om styrelsens sammansättning. Valberedningens förslag föll på det faktum att den tilltänkte kandidaten till ny ordförande dels tackat nej, dels inte var närvarande.

Valberedningens ordförande sade sig ej längre stå till förfogande och bekräftade senare skriftligt att så var fallet. Stämman beslöt då att utöka valberedningen med två nya medlemmar, Anders Augustsson och Birger Lagerström. Uno Kjellsson valdes att vara sammankallande. Den sålunda utökade valberedningen fick därefter i uppgift att återkomma med ett nytt förslag till styrelsens sammansättning och att presenteras detsamma för medlemmarna vid en kommande extra föreningsstämma i augusti. Den gamla styrelsen skulle fortsätta tills ny styrelse valts. Lokalen visade sig vara ledig först i september, varför ny stämma hålls den 6 september enligt denna kallelse.

Dagordning den 6 september 2015

1.      Mötets öppnande

2.      Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

3.      Godkännande av röstlängden.

4.      Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

5.      Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

6.      Val av styrelseordförande intill nästa ordinarie stämma.

7.      Val av övriga styrelseledamöter.

8.      Val av revisor(er)

9.      Val av valberedning, minst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.

10.    Arvodesfrågor

11.    Information om KO (kommunikationsoperatör).  Zitius AB berättar om hur de fyller fibernätet med   användbart innehåll.

12.    Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman om de  anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman enligt lag eller föreningens stadgar.

13.     Mötets avslutande

2015-06-28

Årsmötet gick väl inte riktigt efter planerna. Teknik problem, sedan flöt det på en stund sedan sammanbrott, oklart vad som händer närmsta tiden.

PS länkar uppdaterade till Jordbruksverket/ Projekteringskartan ligger under Verksamhetsområde.

2015-06-18

Påminner om årsmötet i lokalen 28 juni kl 15 kallelse skickad tidigare.

2015-05-21 /Fibermöte i Henån information från Länsstyrelsen som meddelar att förslag till regler som presenterades i oktober nu blivit fasställda. Det betyder att i juni juli kommer Länsstyrelsen att titta på vår ansökan som vi nu håller på att uppdatera.

2015-04-26  /Under april slutfördes vår beställda förprojektering av Empower och levererade då kalkyl och karta på sträckningen av vårt tänkta fibernät, kalkylen pekar på lite högre kostnad än väntat så vi behöver fler medlemmar för att sänka kostnaden per anslutning. Vi har även börjat sammarbeta med våra grannföreningar för att ta hjälp av varandra i där vi ser en fördel i detta. Villa fastighetsanslutningsavtal har gått ut och nu kommer även flerfamiljs att få anslutningsavtal. (HSB, Stiftelsen, Privata)/Curt.

2015-01-21  /210 medlemar/Curt

2014-12-28  / Medlemsmötet blev en ganska välbesökt tillställning  med 45 närvarande och 16 st. ”närvarande” gm fullmakt. (alla närvarande röstade för styrelsens förslag att bygga fibernätet till en max/tak kostnad av ca 20000 kr )

Tanken med mötet var ju att dels lämna information om arbetet styrelsen lagt ner, och då, efter det gå vidare med omröstning for att gå in i projekteringsfasen, till det behövs ett ekonomiskt tillskott genom en delbetalning av anslutningsavgiften 5000kr av det nämnda max 20ksek . Föreningen /styrelsen  kommer att gå ut med  fastighetsanslutningsavtal i samband att  dessa 5000kr faktureras. Troligtvis kommer en faktura från Hff se ut så här 5000 +100 kr årsavgift för 2015.       

Vi i styrelsen önskar alla medlemmar och blivande medlemmar ett Gott slut och ett Gott Nytt År!

/Curt                                                                           

 

Ansökan för det 40% bidraget är inlämnad sedan tidigare se tidigare inlägg.

2014-12-26  /206 medlemar/Curt

2014-12-02  /203 medlemar/Curt

2014-11-22  /198 medlemar/Curt

Snart 200 medlemmar!!!

OBS Medlemsmötet  flyttas till 28/12 kl 11:00

2014-11-15  /186 medlemar/Curt

Medlemsmöte i Lokalen 30/11 kl 10-12.

Cirka 400 brev skickade till fastigheter(ägare) senaste månaden för att öka medlems antalet inför vår ansökan om bidrag 40% till kostnaden av projektet.

2014-10-30

Nu är Hälleviksstrands Fiberförening ekonomisk förening.

Registrerad på Jordbruksverket eportal för ansökan om stöd för fiber/bredbandbyggnad. Projektstöd

Nya länkar om finansiering/Bredband i regionen 3 st 2014-10-21

2014-10-11

176 medlemmar nu. Onsdagen 8 oktober var fyra personer från föreningen och lyssnade på information om de nya reglerna för fiberbredbandsstöd som kommer att gälla för oss vi kommer antagningen snart lämna in en ansökan för detta stöd. Informationen hölls i Uddevalla stadshus av Länsstyrelsen , Companion m.fl.

 

LÄS vad Telia själva skriver ” De 3G- och 4G-nät som i dag finns klarar inte ensamma – med bibehållen kvalitet – den anstormning som väntar. Den som hävdar att t ex en hel familj kan klara sig med enbart mobilt bredband i framtiden lovar för mycket.”. Läs hela artikeln via denna länk:
http://www.telia.se/media/amnen/showTagView?tag=99d14fb6-51eb-41d4-b2cb-d63ff21354ce

2014-09-28

Kolla under Notiser en liten kalkyl finns där på hur kostnader ser ut.

 

 

2014-09-16

Idag 172 medlemsfastigheter.

2014-09-08

Idag har några i styrelse träffat Sannäs fiberförening de har redan gjort sitt nät och verkar fantastiskt nöjda. De har varit mycket jobb och många motgångar som fick höra om, förhoppningsvis hjälper det oss i viss mån att undvika en del av dessa blindskär. Vi håller också på med ett visst samarbete med VOE. Vi skriver mark avtal med några markägare.

 

 

2014-08-19

Idag 167 medlemsfastigheter.

2014-08-17

Idag 163 medlemsfastigheter.

Extern förprojektering inkopplad 14 augusti.

2014-08-12

Idag har 159 medlemsfastigheter. Vi har börjat titta på vilka fornminnen som vi behöver ha koll på iom att vi planerar för grävning. I Morlandadalen är väldigt gott om fornlämningar.

2014-08-02

Nu 147 medlemar.

Förprojekteringen är igång

2014-06-19

Tre banderoller är uppsatta i vårt geografiska upptagningsområde idag. Igår var det möte i Henån med representant för kommun vi föreningar fick reda på lite saker som vi behöver arbeta med under sommaren.  Det betyder troligtvis att vi behöver stänga och och börja  förprojektera . I september skall  vår ansökan lämnas in.

2014-06-12

Bredbandsmässa Kulturhuset Kajutan, Henån 16 juni 2014 klockan 15:00-20:00 Hur du kan dra nytta av de bredbandssatsningar som görs i kommunen? Du får tips om hur du kan skaffa egen fiberuppkoppling med hög hastighet. Vi berättar om olika tjänster som finns och möjligheter till finansiering. Vi berättar även om hur utbyggnaden på Orust är tänkt. Det gäller både i samhällen och på landsbygd. Program Klockan 15:00 invigs mässan Utställare är fiberföreningar, Orust kommun, Telia, Bynet och Orusts Sparbank. Föreläsningar

 • Klockan 16:00 och 18:00 berättar kommunen om satsningen på bredband.
 • Klockan 16:30 och 18:30 redogör Telia för varför du behöver ha fiber.
 • Klockan 17:00 och 19:00 berättar Bynet hur fibern kommer hem till dig.

Klockan 20:00 stänger mässan. Varmt välkommen 2014-05-29 Årsmöte i fiberföreningen 15 juni kl 14 i ”Lokalen” ”Lokalen” är lika med Hälleviksstrands Främjandes föreningslokal som ligger i hamnen i Hälleviksstrand. Alla medlemar hälsas välkomna.      Senaste Nytt  2014-05-12 Idag är vi 120 medlemmar. Vi har varit på möte tillsammans med andra fiberföreningar och Orust kommun. It strateg och upphandlingchef hade information och diskutionsstund. Viktiga punkter. -Påbörja projekteringsarbetet då delar av det måste vara med i bidragsansökan. -Börja jobba med markavtalen. Detta ger också indirekt att anslutningsavtal behöver tecknas med fasighetsägare. Senaste Nytt  2014-04-08 Idag är vi 114 medlemmar. Senaste Nytt  2014-04-03 Idag har delar av styrelsen träffat Per Linnèr som är Orust Kommuns, IT strateg. Mötet som handlade om bla gränsdragning (geografisk) mellan fiberföreningarna i våra gransamhällen gästades även av Kråksundsfiberförening.  Det nämdes också att riktlinjer för föreningarnas ansökan om bidrag för utbyggnad av näten har blivit försenade. Det betyder i praktiken att vi samlar in medlemmar tills sensommaren. Som det ser ut nu!!  Senaste Nytt  2014-03-23 Antal medlemar 106 Senaste Nytt  2014-03-07 Hurra Hurra!!!  Vi är över 100 medlemar,, nu idag 103. Inom snar framtid kommer vi att stänga för nya medlemar för att kunna se och beräkna omfattningen av projektet.  I Maj räknar kommunen med att med att de nya reglerna är färdiga från stadsmakten. Det betyder att vi får lämna in vår ansökan och då  måste vi veta var och hur vi skall bygga. I denna del finns ju en betydande bidragsdel som påverkar kostnaden. Senaste Nytt  2014-02-20 Vi har fått ett mycket positivt resultat från den för-projektering som ByNet gjort åt oss. Baserat på det medlemsantal vi har i dagsläget ligger vi redan under den ”magiska gränsen” 20000kr per ansluten fastighet efter att bidraget från Länsstyrelsen är avdraget. Värt att tänka på är att denna projektering är baserad på reglerna för föregående bidragsperiod och att ingen i dagsläget vet hur reglerna kommer att se ut för nästa period som börjar nu i år och sträcker sig fram till 2020. Vi är just nu ca 96 medlemar.Möte med alla fiberföreningar  den 28 januari. Orust kommun har inbjudit till en träff med representanter för samtliga fiberföreningar på Orust den 28 januari 2014. Vi kommer då att informeras om det aktuella läget på Orust och även få information av Länsstyrelsens representant angående bidragen. Från Hällevikfiber:s styrelse  deltar 2 personer. Vi kommer att berätta om vad som sades på mötet troligvis på hemsidan. Ett snabbt ökande antal medlemmar innebär en start av en projektering inom kort och fastställande av slutlig kostnad mm

 • Medlemskap nu ökar därför sannolikheten att din fastighet kan få fiberanslutning.
 • Den som är med från början får ta del av statsbidraget.
 • Om man ansluter sig senare får man stå för hela kostnaden själv.
 • För att projektet skall kunna genomföras behöver vi fler medlemmar.
 • Att avvakta för att se hur det hela utvecklas är inget som kommer att driva projektet framåt. Det kan i värsta fall leda till att projektet inte kan genomföras trots att det finns intresse.

Backa,Bro,Bräcke,Röd,Långeland,Stensbo och Hälleviksstrand